Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Cyrenaica - Libya
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ασπροπάρης
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κυρηναϊκής (Λιβύη)

Φωτογραφία Ασπροπάρη, Neophron percnopterus, του μικρότερου γύπα της Ευρώπης. Με το λεπτό του ράμφος μπορεί να φτάσει στα σημεία του κουφαριού που οι άλλοι γύπες δεν μπορούν.