Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Cyrenaica - Libya
Natural History Museum of Crete exhibition
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ιταλία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μικρογαλιάντρα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κυρηναϊκής (Λιβύη)

Φωτογραφία Μικρογαλιάντρας, Calandrella brachydactyla. Μικρή, μεταναστευτική γαλιάντρα με καστανοκίτρινο φτέρωμα. Συναντάται στη Μεσόγειο από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. Ζει σε ανοικτές, ξηρές εκτάσεις και καλλιέργειες. Φωλιάζει στο έδαφος και τρέφεται με σπόρους, αλλά και έντομα την αναπαραγωγική περίοδο.