Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Crete
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ασπροκωλίνα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Ασπροκωλίνας, Oenanthe hispanica melanoleuca. Εντομοφάγο μεταναστευτικό πουλί που διαχειμάζει λίγο νότια της Σαχάρας. Συναντάται σε ανοικτές ή βραχώδεις εκτάσεις, από την επιφάνεια της θάλασσας έως τα 800 μέτρα υψόμετρο, και φωλιάζει σε τρύπες βράχων.