Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Crete
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σπιζαετός
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Σπιζαετού, Aquila fasciata. Χαρακτηριστικό είδος αετού των νησιών της Μεσογείου, μικρότερο από το χρυσαετό. Φωλιάζει και αναζητά την τροφή του σε άμεση γειτνίαση με φαράγγια. Είναι γνωστός και ως «φιλάδελφος», επειδή το αρσενικό και το θηλυκό συνήθως κυνηγούν μαζί.