Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Crete
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νησιώτικη πέρδικα
Ορνιθόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Νησιώτικης πέρδικας, Alectoris chukar. Στο παρελθόν η νησιώτικη πέρδικα ζούσε σε όλη την Κρήτη. Σήμερα έχει περιοριστεί στα βουνά και σε απομονωμένες πεδινές περιοχές του νησιού, ή έστω περιοχές που το κυνήγι απαγορεύεται με συνέπεια και επίσης σε νησίδες.