Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Crete
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κίτσης
βραχοκιρκίνεζο
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Βραχοκιρκίνεζου, Falco tinnunculus, του πιο κοινού είδος γερακιού στην Κρήτη. Συχνά ζυγιάζεται στον αέρα πάνω από τη λεία του, γι’ αυτό και ονομάζεται «ανεμογάμης». Τρέφεται με τρωκτικά, ερπετά και έντομα.