Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Crete
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μαυροτσιροβάκος
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Μαυροτσιροβάκου, Sylvia melanocephala, του πιο κοινού είδους εντομοφάγου στρουθιόμορφου πουλιού στα μεσογειακά οικοσυστήματα. Το αρσενικό διακρίνεται εύκολα από το μαύρο του κεφάλι και το κόκκινο δακτυλίδι γύρω από τα μάτια του.