Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of the Balkans
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ελληνική Χελώνα
Χελώνες
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Βαλκανίων

Φωτογραφία Ελληνικής Χελώνας ή αλλιώς Γραικοχελώνας, Testudo graeca, της πιο κοινής χερσαίας χελώνας στη Μεσόγειο. Στη βόρεια Αφρική οι πληθυσμοί της κινδυνεύουν από την έντονη συλλογή, που γίνεται για το κρέας της.