Κατηγορία φωτογραφίας:
Ungulate ecosystems - Alps
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κιτρινοκαλιακούδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Άλπεις)

Φωτογραφία Κιτρινοκαλιακούδας, Pyrrhocorax graculus. Είναι κοινό είδος στις Άλπεις κυρίως κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα. Ξεχωρίζει από την κοκκινοκαλιακούδα από το κίτρινο κοντύτερο ράμφος, τη φωνή και το μικρότερο μέγεθός της.