Κατηγορία φωτογραφίας:
Ungulate ecosystems - Olympus mt
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοκκινοκαλιακούδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Όλυμπος)

Φωτογραφία Κοκκινοκαλιακούδας, Pyrrhocorax pyrrhocorax, που είναι συγγενικό πουλί με τον κόρακα. Ζει στα ψηλά βουνά αν και το χειμώνα κατεβαίνει και πιο χαμηλά. Σχηματίζει πολύβουα κοπάδια. Τρέφεται κυρίως με έντομα που συνοδεύουν τα κτηνοτροφικά ζώα και τα περιττώματά τους. Φωλιάζει σε απρόσιτες κοιλότητες των γκρεμνών και σε βαθιά σπηλαιοβάραθρα. Οι πληθυσμοί του μειώνονται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και της ηπειρωτικής Ελλάδας.