Κατηγορία φωτογραφίας:
Ungulate Ecosystems - Cyprus
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κισσόκουκος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Κύπρος)

Φωτογραφία Κισσόκουκου, Clamator glandarius. Με την καρακάξα σχηματίζει ένα πολύ παράδοξο ζευγάρι ξενιστή – παρασίτου. Αν και οι κοινοί κούκοι παρασιτούν σε εντομοφάγα πουλιά ο κισσόκουκος παρασιτεί μόνο φωλιές της Kαρακάξας, όπου αφήνει τα αυγά του. Στην Κύπρο είναι καλοκαιρινός επισκέπτης.