Κατηγορία φωτογραφίας:
Ungulate Ecosystems - Cyprus
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νησιώτικη πέρδικα
Ορνιθόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Κύπρος)

Φωτογραφία Νησιώτικης πέρδικας, Alectoris chukar, ενός είδους πέρδικας που ζει στην δυτική Ασία και φτάνει μέχρι τα νησιά της ανατολικής Μεσογείου. Ανθεκτικό πουλί που συναντάται σε ξηρές βραχώδεις περιοχές με λιγοστή βλάστηση και νερό.