Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - southern Bulgaria
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σταχτής Δρυοκολάπτης
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)

Φωτογραφία Σταχτή Δρυοκολάπτη, Picus canus. Έχει στρογγυλεμένο γκρίζο κεφάλι, με ελάχιστο κόκκινο στο μέτωπο του αρσενικού. Είναι μικρότερος από τον κοινό πράσινο δρυοκολάπτη.