Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - southern Bulgaria
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αγριόκουρκος
Ορνιθόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)

Φωτογραφία αρσενικού Αγριόκουρκου, Tetrao urogallus. Ζει σε ορεινά δάση με έλατα ή άλλα κωνοφόρα αρκεί να υπάρχουν και θάμνοι με πολλούς καρπούς. Το χειμώνα τρέφεται με τα φύλλα των ελάτων. Οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί σημαντικά και κινδυνεύει με εξαφάνιση. Στη φωτογραφία βλέπουμε έναν αρσενικό Αγριόκουρκο, ο οποίος ξεχωρίζει από το θηλυκό. Ζυγίζει περίπου 4-5 κιλά κατά μέσον όρο και φτάνει τα 90-95 εκ. ο δε χρωματισμός του είναι έντονος.