Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - Lebanon
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τσακάλι
Σαρκοφάγα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Λίβανος)

Φωτογραφία Τσακαλιού, Canis aureus. Τα τσακάλια είναι μονογαμικά ζώα, αλλάζουν ταίρι μόνο αν αυτό πεθάνει. Όταν είναι μικρά εξημερώνονται πολύ εύκολα. Ενοχλούνται από την ένταση της ανθρώπινης δραστηριότητας και την παρουσία μεγαλύτερων σαρκοφάγων, όπως του λύκου.