Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - Lebanon
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ραβδωτός Γκιώνης
Γλαυκόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Λίβανος)

Φωτογραφία Ραβδωτού Γκιώνη, Otus brucei. Σπάνιο είδος Γκιώνη της Μέσης Ανατολής. Είναι περισσότερο ανοιχτόχρωμος από τον ευρωπαϊκό. Στα βουνά του Λιβάνου είναι καλοκαιρινός επισκέπτης. Τρέφεται με έντομα.