• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νήσος Αντικύθηρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κίτσης
βραχοκιρκίνεζο
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία φτερώματος ενός Βραχοκιρκίνεζου, Falco tinnunculus. Πολύ χαρακτηριστικό γεράκι των αγροτικών περιοχών αλλά και των βουνών και των μικρών νησιών.