• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νήσος Αντικύθηρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Δεκέμβριος 2010
Τρυγόνι
Περιστερόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία του μικρού και γρήγορου τρυγονιού, Streptopelia turtur, όπου φαίνονται λεπτομέρειες στο χρωματισμό του φτερώματός του.