• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νήσος Αντικύθηρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2010
Κοκκοθραύστης ή Χοντροµύτης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)

Φωτογραφία Κοκκοθραύστη ή Χοντροµύτη, Coccothraustes coccothraustes, της μεγαλύτερης σπίζας των Βαλκανίων. Διακρίνουμε το χαρακτηριστικό χοντρό ράμφος που είναι ικανό να σπάσει ακόμη και καρύδια. Τρέφεται κυρίως με σπόρους αλλά και φρούτα. Φωλιάζει σε ψηλά δέντρα.