• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νήσος Αντικύθηρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2010
Κοκκοθραύστης ή Χοντροµύτης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)

Φωτογραφία Κοκκοθραύστη ή Χοντροµύτη, της μεγαλύτερης σπίζας των Βαλκανίων. Διακρίνουμε το χαρακτηριστικό χοντρό ράμφος που είναι ικανό να σπάσει ακόμη και καρύδια. Τρέφεται κυρίως με σπόρους αλλά και φρούτα. Φωλιάζει σε ψηλά δέντρα.