• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νήσος Αντικύθηρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2010
Κοκκοθραύστης ή Χοντροµύτης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία φτερού Κοκκοθραύστη ή Χοντροµύτη, Coccothraustes coccothraustes, της μεγαλύτερης σπίζας των Βαλκανίων.