• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νήσος Αντικύθηρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κούκος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία φτερού Κούκου, Cuculus canorus.