• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νήσος Αντικύθηρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κούκος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δρυοδάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Κούκου, Cuculus canorus (από δακτυλίωση, Αντικύθηρα 2010). Η παροιμία για τον ένα κούκο που δεν φέρνει την άνοιξη είναι σχετική με το ρυθμό που έρχονται τα πουλιά από την Αφρική, αν και κάποια άτομα έρχονται σχετικά νωρίς, τα περισσότερα φθάνουν όταν πλέον η μέρα είναι αρκετά μεγάλη και υπάρχουν κάμπιες να τραφούν!