• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νήσος Αντικύθηρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δεντροκελάδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Δεντροκελάδας, Anthus trivialis. Είναι ένα μικρό στρουθιόμορφο πουλί που αναπαράγεται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και στις εύκρατες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ασίας. Μεταναστεύει το χειμώνα διανύοντας μεγάλες αποστάσεις προς την Αφρική και τη νότια Ασία.