• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αστερούσια Όρη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γυπαετός
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία από τη σύλληψη νεαρού γυπαετού, Gypaetus barbatus, τη δακτυλίωσή του και την τοποθέτηση πομπού για ραδιοπαρακολούθηση, στα Αστερούσια όρη, Κρήτη.