• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Δοξαρώ
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκορπίδι
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Σκορπίδι, Asplenium ceterach, στο χωριό Δοξαρό, Κρήτη.