Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Δοξαρώ
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καυκαλήθρα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Καυκαλήθρα, Tordylium apulum, στο χωριό Δοξαρό στο νομό Ρεθύμνου.