Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Beech forest of continental Greece
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοκκινολαίμης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Κοκκινολαίμηδων, Erithacus rubecula. Οι κοκκινολαίμηδες είναι τυπικοί κάτοικοι των δασών μεγάλου υψομέτρου στα Βαλκάνια και τη βόρεια Μικρά Ασία. Το χειμώνα παρατηρούνται σε αφθονία σε πάρκα πόλεων, κήπους και καλλιέργειες.