Κατηγορία φωτογραφίας:
Beech forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πράσινος Δρυοκολάπτης
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Πράσινου Δρυοκολάπτη, Picus viridis. Κοινός δρυοκολάπτης των φυλλοβόλων δασών. Τρώει μυρμήγκια που συλλέγει στο έδαφος. Η φωλιά του είναι τρύπα που σκάβει σε παλιούς κορμούς.