Κατηγορία φωτογραφίας:
Oak forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φάσσα
Περιστερόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δρυοδάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Φάσσας, Columba palumbus, του μεγαλύτερου από τα περιστεροειδή. Συναντάται σε δάση διαφόρων ειδών αλλά προτιμά όπου έχει αρκετά βελανίδια. Τρέφεται με διάφορα ασπόνδυλα και διάφορους σπόρους.