Κατηγορία φωτογραφίας:
Oak forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αγριόχοιρος
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δρυοδάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Αγριόχοιρου, Sus scrofa. Είναι ο «άγριος» συγγενής του κατοικίδιου χοίρου, που σε αντίθεση με αυτόν έχει μακρύ τρίχωμα και πολύ μεγάλους κυνόδοντες, κυρίως τα αρσενικά. Το μήκος του κυμαίνεται από 1 έως 1,7 m, ενώ το βάρος του από 30 έως 150 κιλά. Είναι νυκτόβιος και παμφάγος.