Κατηγορία φωτογραφίας:
Rivers
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νυχτοκόρακας
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Νυχτοκόρακα, Nycticorax nycticorax, που είναι ένας ερωδιός με σχεδόν νυχτόβιες συνήθειες. Είναι πολύ ικανός στο κυνήγι των ψαριών και των αμφιβίων.