Κατηγορία φωτογραφίας:
Estuaries
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φοινικόπτερο
Φοινικοπτερόμοφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία ανώριμου Φοινικόπτερου, Phoenicopterus roseus. Τα ανώριμα πουλιά είναι καφετιά. Το ροζ χρώμα το αποκτούν σταδιακά καθώς τρέφονται με ασπόνδυλα όπως το Artemia salina των ρηχών αλμυρόβαλτων.