Κατηγορία φωτογραφίας:
Rivers
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βίδρα
Σαρκοφάγα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Βίδρας, Lutra lutra. Η βίδρα είναι το μεγαλύτερο σαρκοφάγο ζώο των γλυκών νερών στην Ελλάδα. Η εκμετάλλευση της γούνας της από τον άνθρωπο και η ρύπανση των νερών, αποτελούν τις κύριες αιτίες που την οδήγησαν στο χείλος της εξαφάνισης. Σήμερα προστατεύεται αυστηρά. Στη φωτογραφία μία βίδρα σε ενδιαίτημα ποταμού.