Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition
Phrygana

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καρδερίνα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Καρδερίνας, Carduelis carduelis. Οι σπόροι των αγκαθωτών φυτών αποτελούν την αγαπημένη τροφή της καρδερίνας στη Μεσόγειο.