Κατηγορία φωτογραφίας:
Ungulate ecosystems - Olympus mt
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αγριόγιδο
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Αγριόγιδου, Rupricapra rupricapra, ενός εκπληκτικού αναρριχητή των μεγάλων υψομέτρων με εξάπλωση σε όλη την Ευρώπη. Προτιμά τις απόκρημνες πλαγιές, ενώ το χειμώνα κατεβαίνει προς το δασοόριο. Τα χαρακτηριστικά του κέρατα υπάρχουν και στα δύο φύλα. Κυνηγήθηκε σχεδόν μέχρι εξαφάνισης. Σήμερα προστατεύεται αυστηρά.