Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - southern Turkey
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πλατώνι
Ελαφοειδή
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Πλατωνιού, Dama dama. Το πλατώνι ήταν άφθονο στη νότια Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα έχουν μείνει ελάχιστοι φυσικοί πληθυσμοί. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν τους ασιατικούς πληθυσμούς ως ξεχωριστό είδος (Dama mesopotamica).