Κατηγορία φωτογραφίας:
Ungulate Ecosystems - Cyprus
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Διπλοσάινο
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Κύπρος)

Φωτογραφία Διπλοσάινου, Accipiter gentilis, ενός πολύ ισχυρού και γρήγορου αρπακτικού που απαντάται σε δασωμένες περιοχές. Οι πληθυσμοί του στην Κύπρο είναι αξιοσημείωτα μεγάλοι για νησί. Τρέφεται με μεσαίου μεγέθους πουλιά και σπανιότερα θηλαστικά. Το θηλυκό είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το αρσενικό.