Κατηγορία φωτογραφίας:
Ungulate Ecosystems - Cyprus
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κυπριακό αγρινό
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Κύπρος)

Φωτογραφία Κυπριακού αγρινού, Ovis gmelini ophion. Το κυπριακό αγρινό ανήκει σε μια ομάδα άγριων προβάτων που θεωρούνται πρόγονοι των οικόσιτων. Στην Κύπρο έχει εισαχθεί πιθανότατα από την Ασία από το νεολιθικό άνθρωπο. Κινδύνευσε με εξαφάνιση κατά τον 20ο αιώνα, αλλά σήμερα προστατεύεται αποτελεσματικά.