Κατηγορία φωτογραφίας:
Ungulate Ecosystems - Cyprus
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Kαρακάξα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Κύπρος)

Φωτογραφία Kαρακάξας, Pica pica. Ζει σε πολύ λίγα νησιά της Μεσογείου, ένα από τα οποία είναι και η Κύπρος. Είναι κοινό είδος στα χαμηλά υψόμετρα. Τρέφεται με έντομα, σκουλήκια, φρούτα, καρπούς, αλλά και αυγά άλλων πουλιών.