Κατηγορία φωτογραφίας:
Ungulate Ecosystems - Cyprus
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φραγκολίνα
Ορνιθόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Κύπρος)

Φωτογραφία Φραγκολίνας, Francolinus francolinus, ενός είδους των χαμηλών υψομέτρων, ξηρών λιβαδιών και ανοικτών καλλιεργειών της δυτικής Ασίας. Πιθανόν στην Κύπρο έχει εισαχθεί από τους Ρωμαίους. Διατηρεί ακόμη αξιόλογους πληθυσμούς, αντίθετα με άλλα νησιά της Μεσογείου (Κρήτη-Σαρδηνία) όπου έχει εξαφανιστεί.