Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - Lebanon
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σφηκιάρης
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Λίβανος)

Φωτογραφία Σφηκιάρη, Pernis apivorus. Μεταναστευτικό είδος, τρέφεται κυρίως με έντομα. Ο κύριος μεταναστευτικός του δρόμος από την Αφρική στην Ευρασία περνά από τα βουνά και τα οροπέδια του Λιβάνου. Δεν είναι σπάνιο να μετρήσει κανείς αρκετές εκατοντάδες άτομα να περνούν σε ομάδες μέσα σε λίγες ώρες.