Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - Lebanon
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τσακάλι
Σαρκοφάγα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Λίβανος)

Φωτογραφία Τσακαλιού, Canis aureus. Το τσακάλι δραστηριοποιείται κυρίως τη νύχτα σε ανοικτές, θαμνώδεις ή και δασώδεις περιοχές. Θηρεύει ευκαιριακά κάθε είδους σπονδυλωτό ενώ συχνά τρέφεται και με πτώματα, καρπούς και ασπόνδυλα.