Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Cyrenaica - Libya
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γαλαζοπαπαδίτσα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κυρηναϊκής (Λιβύη)

Φωτογραφία Γαλαζοπαπαδίτσας, Cyanistes caeruleus. Το μοναδικό είδος παπαδίτσας στη βόρεια Αφρική, που προτιμά θαμνότοπους.