Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Shrubland of Cyrenaica - Libya
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αλεπού
Σαρκοφάγα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Βαλκανίων
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας
Διόραμα Θαμνότοπος Κυρηναϊκής (Λιβύη)

Φωτογραφία Αλεπούς, Vulpes vulpes. Στα ιδιαίτερα ξηρά και θερμά οικοσυστήματα της Αφρικής ζουν πολλά είδη αλεπούδων. Μεταξύ αυτών είναι και η κοινή αλεπού, που αν και χαρακτηριστικό ζώο των εύκρατων περιοχών, έχει καταφέρει να εγκατασταθεί στη βόρεια Αφρική.