Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Cyrenaica - Libya
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ασπροπάρης
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κυρηναϊκής (Λιβύη)

Φωτογραφία Ασπροπάρη, Neophron percnopterus, ενός μικρού, μεταναστευτικού, πτωματοφάγου αρπακτικού. Τρέφεται συνήθως με τα υπολείμματα τροφής που αφήνουν τα μεγαλύτερα αρπακτικά. Στη Μεσόγειο οι πληθυσμοί του μειώνονται.