Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of the Balkans
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Χαλκοκουρούνα
Κορακόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Βαλκανίων

Φωτογραφία Χαλκοκουρούνας, Coracias garrulus, ενός μεταναστευτικού είδους, που οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Τρέφεται με μεγάλα έντομα και φυτά.