Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of the Balkans
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τρυγόνι
Περιστερόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Βαλκανίων

Φωτογραφία Τρυγονιού, ενός «δειλού» πουλιού που φωλιάζει σε δέντρα. Οι πληθυσμοί του μειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαιτίας του εντατικού κυνηγιού.