Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Shrubland of the Balkans
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γερακαετός
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Βαλκανίων

Φωτογραφία Γερακαετού, Aquila pennata, του πιο μικρού αετού της Ευρώπης. Συναντάται σε περιοχές χαμηλού ή μέσου υψομέτρου με ανοικτά δάση ή θαμνότοπους, όπου τρέφεται κυρίως με πουλιά και σαύρες.