Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Crete
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κρητικός αγριόγατος
Σαρκοφάγα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Κρητικού Αγριόγατου, Felis silvestris cretensis. Ο κρητικός αγριόγατος (Felis silvestris cretensis) είναι ένα ανθρωπόφοβο ζώο, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μελέτη του. Τρέφεται με μικρά πουλιά και τρωκτικά.